Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van recentelijk door ons uitgevoerde projecten en projecten waarmee we op dit moment nog bezig zijn :

Zoals het er nu naar uitziet zullen wij in opdracht van de Gemeente Alphen aan den Rijn in week 41 starten met de reconstructie van de Magnoliastraat in Alphen aan den Rijn.

Op maandag 11 juni 2018 zijn we in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn gestart met project "Reconstructie Eikenlaan" in Alphen aan den Rijn.

Begin juni 2018 zijn we in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn begonnen met de uitvoering van het tweede gedeelte van het project "Instellen 30 KM per uur Zone Gnephoek e.o."

Begin april zijn wij in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn begonnen met de herinrichting van het Scala-terrein, gelegen nabij zowel het oude als het nieuwe gemeentehuis.

Onlangs hebben wij van de gemeente Alphen aan den Rijn opdracht gekregen het gebied bij project De Triangel woonrijp te maken.

Maandag 3 juli 2017 zijn we begonnen met de reconstructie van de Poolsterstraat e.o.

Maandag 12 juni 2017 zijn wij in opdracht van de gemeente Nieuwkoop gestart met de tweede fase van het woon-rijp maken van de wijk "Buytewech-Oost" in Nieuwkoop.

Eind april 2017 zijn wij gestart met de terrein-inrichting van de nieuwe dependance van IBS An Noer.

In week 5-2017 zijn wij gestart met de aanleg van een parkeerterrein in de nieuwe wijk "Buytewech-Oost" in Nieuwkoop.

Wij zijn door Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn geselecteerd om het asfalt bij het parkrestaurant te vervangen door mooie gebakken stenen t.b.v. de nieuwe attractie "Nuboso".

Op maandag 2 mei 2016 zijn wij in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn begonnen met de reconstructie van het Pr. Willem Alexander Plein e.o. in Benthuizen.

Eind februari zijn wij begonnen met het project "Woonrijp maken Blok 27 / La Gare" in Alphen aan den Rijn.

In week 4-2016 hebben wij ons eerste bodemsaneringsproject volledig onder eigen beheer uitgevoerd conform de BRL 7000 - Protocol 7001.

Saneringsproject in het kader van het behalen van de BRL 7000.

Maandag 19 oktober 2015 zijn wij begonnen met de reconstructie van het terrein van de Groene Hart Praktijkschool aan de Anna van Burenlaan 15 in Alphen aan den Rijn.

Maandag 28 september 2015 zijn wij in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn begonnen met het opnieuw bestraten van de Oudshoornseweg.

Maandag 14 september 2015 zijn wij in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn begonnen met de reconstructie van de Berkenweg in Boskoop.

Maandag 22 juni 2015 zijn wij in opdracht van de gemeente Nieuwkoop begonnen met het project "Groot onderhoud woonstraten omgeving Schoterpark te Nieuwveen".

Op maandag 4 mei 2015 zijn wij in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn met een via een onderhandse aanbesteding gegund nieuw project begonnen. Het betreft het woon-rijp maken van de straten Lisdodde, Zonnedauw en Watermunt in de wijk Kerk en Zanen in Alphen aan den Rijn.

De werklocatie van dit GWW project is gelegen aan de Witte de Withstraat, parallelweg van de drukke Prins Bernhardlaan in Alphen aan den Rijn.