Sinds 2006 zijn wij ISO 9001 gecertificeerd.

Sinds 2006 mogen wij ons een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf noemen voor het toepassingsgebied aanneming en uitvoering in de grond- weg- en waterbouw sector en het aanleggen en onderhouden van kinderspeelplaatsen. Dit betekent voor u als klant dat u er van uit kunt gaan dat wij volgens de strengste normen werken. Sinds begin september 2018 voldoen wij aan de nieuwste ISO 9001 normen met ons nieuwe ISO 9001:2015 certificaat.

Wat houdt  ISO 9001 certificering in ?

De ISO 9001 norm stelt een aantal eisen aan het kwaliteitssysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Zo moet bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid worden vastgelegd en gecommuniceerd worden naar alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor klanttevredenheid door te voldoen aan de eisen  van de klanten en aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften. Daarnaast moeten de bedrijfsprocessen worden vastgelegd in een kwaliteitshandboek en moet er ten allen tijde volgens deze processen worden gewerkt. Wanneer een externe audit heeft plaatsgevonden kan de organisatie een certificaat ontvangen waaruit blijkt dat zij voldoet aan de eisen die door de norm worden gesteld. Dit is een teken voor de organisatie en haar klanten dat deze op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement doet. Sinds het voorjaar van 2015 werken wij met een online digitaal kwaliteitssysteem.

Bekijk en download hier ons ISO 9001:2015 certificaat in PDF formaat.