Onlangs zijn wij gestart met het bouwrijp maken van de nieuwste uitbreiding van deelgebied KLOP in de wijk Kerk en Zanen in Alphen aan den Rijn (Fase 3).

Bouwrijp maken betekent het gebied voorbereiden en geschikt maken voor het bouwen van woningen. Hier komt veel grondverzet bij kijken. Verder leggen wij daar een compleet nieuw DWA en HWA rioolstelsel aan, inclusief alle inspectieputten en kolken. Ook voorzien wij het nieuwe gebied op gedeeltes waar later wegen in de wijk worden aangelegd en voor het bouwverkeer alvast van een funderingslaag van ongebonden steenmengsel, soms in combinatie met een tijdelijke elementenverharding. Eerder hebben wij in deelgebied KLOP ook al een gedeelte woon-rijp gemaakt (zie projecten).