Nadat de huizen, die vorig jaar door het kraanongeluk bij de Julianabrug werden verwoest waren gesloopt bleek na een verkennend bodemonderzoek dat deĀ grond onder de gesloopte huizen behoorlijk vervuild was met voornamelijk lood en zink. Voordat er nieuwe huizen gebouwd kunnen worden moet de vervuilde grond eerst door schone grond en zand worden vervangen. Aangezien wij tegenwoordig het BRL 7000 certificaat hebben mogen wij dit soort bodemsaneringen uitvoeren. Onder toeziend oog van soms wel 5 archeologische begeleid(st)ers hebben wij deze bodemsanering inmiddels uitgevoerd.

Projectfoto's