Onlangs zijn wij in opdracht van de Scope scholengroep en de Gemeente Nieuwkoop begonnen met het woonrijp maken van het buitenterrein bij het nieuwe Ashram College in Nieuwkoop.

Naast grond-,  riolerings- en bestratingswerkzaamheden bestaan de werkzaamheden bijvoorbeeld ook uit het aanbrengen van een damwand aan de vijverkant en het aanleggen van zitranden op de scheiding tussen schoolplein en groenstrook hoek Achterweg/Lindelaan. Ook wordt er een Panna veldje met mini-doeltjes en rondom een betonnen zit-rand gerealiseerd.