Vorig jaar hebben wij ten behoeve van dit project op het gedeelte tussen de Maximabrug en Koudekerk aan den Rijn diverse 30 Km per uur maatregelen aangebracht. Hierbij is ook bijna het gehele fietspad aan de kant van de Oude Rijn geasfalteerd. Nu is het tweede gedeelte aan de beurt. Het werkgebied van dit tweede gedeelte is gelegen aan de Churchillaan, de Gnephoek en de Hoogewaard. Er worden in het werkgebied diverse snelheidsverlagende plateau's aangebracht, de fietspaden in het werkgebied worden ook hier voorzien van nieuw asfalt en tevens worden ook de meeste kolken, putten, kant-opsluitingen en elementenverhardingen vernieuwd.