Voorafgaand aan het vervangen van de riolering, de asfalt- en elementenverhardingen, een beschoeiing en de groenvoorzieningen moeten eerst de stobben van een aantal grote omgezaagde bomen zijn verwijderd. Dit is inmiddels gebeurd, maar het probleem was dat, door de ouderdom van deze bomen, de wortels compleet vergroeid waren geraakt met de aanwezige kabels en leidingen.

Om de boomstobben zo voorzichtig en zorgvuldig mogelijk te verwijderen hebben we in dit geval gebruik gemaakt van een speciale techniek omdat niemand zit te wachten op een kapotte gas- of elektriciteitsleiding. Zo zijn de boomstobben niet d.m.v. graven vrijgemaakt, maar d.m.v. het opzuigen van de omringende grond. Op dit moment zijn de nutsbedrijven (gas, elektra, water) nog bezig de oude kabels en leidingen te verleggen, daarna kunnen wij beginnen met de reconstructie van de Magnoliastraat.

Omdat het werkgebied in de Magnoliastraat erg smal is en de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten ten allen tijde gegarandeerd moet blijven zal de reconstructie van de Magnoliastraat in meerdere (kleine) fases worden uitgevoerd, waarbij er in maximaal 2 fases tegelijk werkzaamheden zullen worden verricht. U kunt hier de faseringstekening bekijken. Inmiddels zijn we op maandag 22 oktober begonnen met het opbreken van de bestrating van de eerste 2 fases.