Bij dit grote project met een totale lengte van bijna anderhalve kilometer werd meer dan 6.500 ton van het lichte ophoogmateriaal "Vulkaanbims" verwerkt.

De werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het zagen, frezen, verwijderen en opnieuw aanbrengen van asfalt, het verwijderen en aanbrengen van diverse groenvoorzieningen, wegfunderingen, hoofdriolering, kantopsluitingen, elementenverhardingen en straatmeubilair plus het aanleggen van een rotonde en een damwand.

Projectfoto's