Het werk bestaat in hoofdzaak uit het vernieuwen van het aanwezige rioolstelsel en de huidige weg-funderingen, kant-opsluitingen, asfalt- en elementenverhardingen en groenvoorzieningen.

Het project zal in 3 fasen worden uitgevoerd, waarbij de eerste fase vóór en de tweede en derde fase ná de bouwvak uitgevoerd zullen worden.

Omdat er in het werkgebied veel bedrijven gevestigd zijn die te maken hebben met de aan- en afvoer van goederen en materialen kunt u onderstaande informatie over de omleidingsroutes gedurende het werk bekijken en/of downloaden :

Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit project kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0172 - 490 885, of u kunt een e-mail sturen naar info@hennyrietveld.nl