De werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit grondwerk en het verwijderen en aanbrengen van de hoofdriolering , inspectieputten, kolken en kolkleidingen, kantopsluitingen en elementenverhardingen, het aanbrengen van straatmeubilair en het zaaien van gras.

Projectfoto's