Onlangs hebben wij opdracht gekregen om bij de nieuw gebouwde dependance van Islamitische basisschool "An Noer" aan de Polluxstraat in Alphen aan den Rijn de terrein-inrichting te verzorgen. Deze terrein-inrichting bestaat uit het vervangen of nieuw aanbrengen van de VW & RW riolering, alle verhardingen, het straatmeubilair en de groenvoorzieningen. De terrein-inrichting zal in meerdere fasen zowel voor als na de zomervakantie worden uitgevoerd. Aan het begin van de Meivakantie zijn wij gestart met de rioleringswerkzaamheden.

Projectfoto's