Hoewel het nog maar vijf jaar geleden is dat er in de Oudshoornseweg in Alphen aan den Rijn een gloednieuwe bestrating is aangebracht, zijn er in de afgelopen jaren op veel plaatsen vervormingen aan de bestrating ontstaan. Deze vervormingen zijn waarschijnlijk het gevolg van het door de toenmalige aannemer niet voldoende verdichten van het zandpakket ter plaatse van de nieuw aangelegde riolering. Wij zullen nu, na een onderzoek van de draagkracht en de verdichting van het zandpakket deze dusdanig verdichten dat na het opnieuw aanbrengen van de bestrating deze weer jaren mee kan. Een leuke wetenswaardigheid bij deze opdracht is dat Henny Rietveld ooit als 14-jarige jongen (toen nog opperman bij de firma Langeveld) begonnen is in de Infrawereld met het bestraten van de Oudshoornseweg :-)

Projectfoto's