Het uit te voeren werk is gelegen aan de Berkenweg en Laag Boskoop in Boskoop en bestaat hoofdzakelijk uit het opbreken en aanbrengen van elementenverhardingen, asfaltverhardingen, kantopsluitingen, kolken en -aansluitingen, het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond en het verwijderen en aanbrengen van groenvoorzieningen. De werkzaamheden zullen ongeveer drie maanden in beslag nemen.

Projectfoto's