Ondanks dat de hele wereld inclusief Nederland momenteel in de ban van het Corona virus is hebben wij toch kunnen starten. Wij blijven onze werkzaamheden uitvoeren zolang het nog verantwoord is en zolang deze binnen de richtlijnen van de overheid en het RIVM vallen.

Aangezien de Burgemeester Warnaarkade vlak langs het water loopt verlopen onze werkzaamheden in nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap Rijnland en hebben wij ook een werkplan moeten maken waarin nauwkeurig wordt beschreven hoe en met welk materieel wij de werkzaamheden uitvoeren, dit bijvoorbeeld i.v.m. het gewicht van het materieel en de leveringen van vaak zware materialen door diverse leveranciers.