Tijdens de reconstructie van deze wijk zullen de straten, die nu nog grotendeels voorzien zijn van asfalt, worden opgehoogd tot de oorspronkelijke aanleghoogte en worden voorzien van een volledig nieuwe bestrating, waarbij voor de rijweg rode betonstraatstenen gebruikt gaan worden. De kruisingen (verkeersplateau's) zullen met gele BSS worden bestraat en de parkeervakken met zwarte BSS . Er komt dus veel meer kleur in de wijk. Uiteraard worden bij dit proces ook de straat- en trottoirkolken vervangen en met nieuwe leidingen aangesloten op het hoofdriool. Het project zal in 10 fases worden uitgevoerd. De bewoners zullen per fase tijdig per brief worden ingelicht. Daarnaast zijn op deze pagina de vorderingen van het project te volgen en vindt u informatie over het project.

Planning & Fasering :

Bekijk hier de faseringstekening met de 10 fases. Om de actuele planning van het gehele project te bekijken klikt u op planning.

Communicatielijnen :

Klik hier om de verschillende communicatielijnen te bekijken.

Laatste nieuws :

Voortgang van het project

07-03-2016 : Het project is nu zo goed als klaar. Deze week worden er nog wat puntjes op de "i" gezet en zal het werkterrein worden opgeruimd.

22-02-2016 : Afgelopen week zijn we gestart met de laatste fase van het project (fase 10). Naar verwachting zullen de werkzaamheden in deze laatste fase eind volgende week zijn afgerond.

01-02-2016 : Ook al was de vorst na iets meer dan een week alweer weg, al met al, mede door de vele regenval van de laatste tijd, is er toch wat stagnatie opgetreden. De verwachte start van de laatste fase van het project (fase 10) is dan ook verschoven naar medio volgende week.

18-01-2016 : Het is nu dan toch nog echt winter geworden. Door de lage temperaturen is het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, zoals het aanbrengen van bestrating, niet meer mogelijk. Wij hopen dat er door de huidige weersomstandigheden zo min mogelijk stagnatie zal optreden. Is dit wel het geval zullen wij u via deze pagina uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

04-01-2016 : Wij wensen alle bewoners van Schoterpark en omgeving een gezond en voorspoedig 2016 toe !

16-12-2015 : Op maandag 4 januari 2016 zullen wij na twee weken wintersluiting starten met de werkzaamheden in fase 9 (Schoterpark 41 t/m 63 inclusief de parkeerplaats nabij de garages).

07-12-2015 : De werkzaamheden in fase 7 zijn deze week klaar. Vanaf donderdag 10 december zal worden gestart met de opbreekwerkzaamheden in fase 8 (kruising Schoterpark/Conradpark).

16-11-2015 : Deze week worden de werkzaamheden in fase 6 afgerond. Dit betekent dat wij maandag 23 november zullen starten met de werkzaamheden in fase 7 (Schoterpark 34 e.v. & Hazeweg).

09-11-2015 : De werkzaamheden in fase 6 van het project (Schoterpark 16 t/m 32) verlopen voorspoedig en volgens planning. Momenteel worden de elementenverhardingen aangebracht.

26-10-2015 : De voortgang van het project verloopt nog steeds volgens planning. Deze week zal de bestrating in fase 5 (Schoterpark 1 t/m 11a) worden afgerond, zodat vanaf begin november gestart kan worden met fase 6 (Schoterpark 16 t/m 32).

Planning en fasering aangepast

07-10-2015 : In overleg met de gemeente Nieuwkoop is de planning van de uit te voeren werkzaamheden een klein beetje aangepast. U kunt de nieuwe planning en de bijbehorende nieuwe faseringstekening bekijken en downloaden bij "Planning & Fasering".

Voortgang van het project

28-09-2015 : Inmiddels is fase 3 van het project (Bruningsstraat 29-47) zo goed als afgerond. Deze loopt naadloos over in de 4e fase (Bruningsstraat 1-29). Dit betekent dat de uitvoering van het project nog steeds volgens planning verloopt. De gemeente Nieuwkoop heeft onlangs een mooi overzicht gepubliceerd hoe de groenvoorzieningen er na afronding van het project uit zullen gaan zien. U kunt dit overzicht bekijken en downloaden door op deze link te klikken.

Start fase 2 na de bouwvak

M.i.v. maandag 20 juli 2015 zijn wij 4 weken met zomervakantie (Week 30 t/m 33). Na de zomervakantie, dus op maandag 17 augustus 2015, zullen wij beginnen met de werkzaamheden in fase 2 : Het Conradpark.

Start van het project

Maandag 22 juni zijn wij gestart met de werkzaamheden in fase 1 : de Ambroziolaan. Tijdens de informatieavond voor bewoners van Schoterpark e.o. op maandag 15 juni jl. zijn er nog een aantal waardevolle suggesties aangedragen. Het ontwerp is n.a.v. deze suggesties op een aantal details aangepast. Deze aanpassingen kunt u bekijken op de hieronder genoemde website van de gemeente Nieuwkoop.

Bewonersavond ontwerpfase

Tijdens een succesvolle informatieavond in juli 2014 konden de bewoners van Schoterpark en de omliggende straten het voorlopig ontwerp bekijken (bekijk hier de terugkoppeling van de informatieavond). Aan de hand van de reacties zijn de plannen op een groot aantal punten aangepast. U kunt het definitieve ontwerp bekijken op de website van de gemeente Nieuwkoop via www.nieuwkoop.nl/schoterpark .