08-11-2014 :

Eind september 2014 zijn wij begonnen met het project "Reconstructie Witte de Withstraat" in Alphen aan den Rijn. Dit project, dat naast de Witte de Withstraat ook een gedeelte van de Van Oldebarneveltstraat en de Zoutmanstraat omvat (inclusief de oversteek via de Prins Bernhardlaan) wordt in drie fases uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het vervangen van de betonnen hoofdriolering, inclusief alle aangesloten putten, kolken en leidingen, het vervangen van alle aanwezige verhardingen en kantopsluitingen, het verplaatsen van een plaatstalen duiker en het aanbrengen van diverse groenvoorzieningen. Fase 1 & 2 waren nog voor de Kerstdagen afgerond. Helaas bleek al snel na aanvang van fase 3, waarbij de nieuwe duikerleiding moet worden aangebracht, dat deze bij aanleg volgens de tekening dwars door de hoofdwaterleiding van Alphen aan den Rijn zou gaan. Dit kan natuurlijk niet en dus is het project tot nader order stilgelegd. Wij weten helaas nog niet wanneer wij de werkzaamheden daar weer kunnen hervatten.

15-07-2019 :

Eindelijk is het dan zover, na vierenhalf jaar kunnen wij, in samenwerking met onderaannemer Van Leeuwen GWW uit Harmelen, verder met de aanleg van een nieuwe riolering vanaf de Van Oldenbarneveltstraat kruising Karel Doormanstraat naar de Zoutmanstraat. Aangezien het nieuwe riool de drukke Pr. Bernhardlaan kruist betekent dit helaas wel dat het gedeelte van de Pr. Bernhardlaan tussen de afslag Hoorn en de Jan van Nieuwenhuizenstraat voor ca. 4 weken afgesloten zal zijn voor al het doorgaand verkeer, behalve voor het OV en de nood- en hulpdiensten. Vanaf de afslag Hoorn op de Pr. Bernhardlaan richting het centrum en de kruising Pr. Irenelaan/Willem de Zwijgerlaan richting de Eisenhowerlaan wordt alle verkeer tijdens de afsluiting omgeleid. U kunt hier een overzicht bekijken hoe u wordt omgeleid.

19-08-2019 :

De werkzaamheden beginnen al aardig te vorderen. Tijdens de bouwvak is er gewoon doorgewerkt om de afsluiting van de Pr. Bernhardlaan zo kort mogelijk te laten duren. Op 15 augustus stond er een artikel over het project in het AD Groene Hart. Klik hier om dit artikel te bekijken.