Eind september 2014 zijn wij begonnen met het project "Reconstructie Witte de Withstraat" in Alphen aan den Rijn. Dit project, dat naast de Witte de Withstraat ook een gedeelte van de Van Oldebarneveltstraat en de Zoutmanstraat omvat (inclusief de oversteek via de Prins Bernhardlaan) wordt in drie fases uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het vervangen van de betonnen hoofdriolering, inclusief alle aangesloten putten, kolken en leidingen, het vervangen van alle aanwezige verhardingen en kantopsluitingen, het verplaatsen van een plaatstalen duiker en het aanbrengen van diverse groenvoorzieningen. Fase 1 & 2 waren nog voor de Kerstdagen afgerond. Helaas bleek al snel na aanvang van fase 3, waarbij de nieuwe duikerleiding moet worden aangebracht, dat deze bij aanleg volgens de tekening dwars door de hoofdwaterleiding van Alphen aan den Rijn zou gaan. Dit kan natuurlijk niet en dus is het project tot nader order stilgelegd. Wij weten helaas nog niet wanneer wij de werkzaamheden daar weer kunnen hervatten.