Bij dit project, dat zo'n twee maanden zal gaan duren, moeten wij na het verwijderen van de aanwezige tijdelijke verhardingen en het aanbrengen en op het hoofdriool aansluiten van de benodigde kolken en huisaansluitingen, nieuwe, permanente verhardingen aanbrengen. Hierbij zullen, geheel in de stijl van de omgeving, maar liefst 3.000 m2 heide-paarse betonstraatstenen worden gebruikt. Ook zullen er nieuwe groenvoorzieningen worden aangebracht.