De bodem waar deze huizen stonden was vervuild met zware metalen zoals barium, koper, nikkel, zink en lood. Tijdens de sanering kwamen we ook grondwater tegen dat licht vervuild met een aantal zware metalen en olie (PAK) bleek te zijn. Daarom hebben we vóór we dit grondwater op de VWA zijn gaan lozen een olie/waterscheider met zandvang achter de pomp geplaatst. Na het verwijderen en afvoeren van de verontreinigde grond hebben we deze vervangen door schone grond, zodat de grond op deze plek weer voldoet aan de klasse “wonen” en er op deze plek weer veilig gebouwd kan worden.

 

Projectfoto's